Emek Yağ olarak kuruluşumuzdan bu yana benimsediğimiz etik, hesap verebilir ve sorumlu yönetim anlayışıyla hazırladığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuzu değerlendirmenize sunarız.

Bu rapor ile, şirketimizin sürdürülebilirlik yaklaşımını, hayata geçirdiğimiz çalışmaları ve ESG performansımızı GRI (Global Reporting Initiative) standartları çerçevesinde kamuoyu ile ilk kez paylaşmanın  heyecanı içindeyiz.

2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzu incelemek için tıklayınız.

Click to review our 2022 Sustainability Report.

x